О нама

KS-znak3Политичка партија КОМУНИСТИ СРБИЈЕ, настала је 19. априла 2008. године, уједињењем Југословенских комуниста, већинског дела СКЈ у Србији, појединаца и делова СКЈ који делују у Србији а нису у саставу СКЈ у Србији и групе младих комуниста из Крушевца.

На Конгресу уједињења усвојени су сви потребни релевантни документи (Програм и Статут), који ову партију дефинишу као револуционарну марксистичко-лењинистичку партију чвррсте југословенске оријентације.

За председника партије изабран је Слободан Ж. Јанковић, делегат из Обреновца. Крајем октобра 2008. друг Слободан Јанковић из здравствених разлога осбођен функције председника, а за новог председника је именован Светозар Маркановић.

Седиште партије је у Улици 8. црногорске бригаде 6 (насеље Миљаковац) у Београду.