Обавештење посетиоцима нашег сајта

Једномесечи прекид активности на нашем сајту проузрокован је катастрофалном поплавом која је захватила Србију, а посебно Обреновац у ком живи уредник сајта Комуниста Србије друг Слободан Јанковић.
Овом приликом извештавамо јавност да су чланови Комуниста Србије били веома активни и дали значајан допринос у заједничким акцијама спашавања угрожених грађана на поплављеним подручјима, па и пружања помоћу у границама могућности у виду метеријалних и финанцијских донација. Нажалост нисмо били у могућности да посредством нашег сајта упутимо апеле за солидарност и помоћ широј јавности.

КОМУНИСТИ СРБИЈЕ