ЛЕЊИН О ТЕРМИНУ РАДНИЧКЕ АРИСТОКРАТИЈЕ

Међу комунистима је уобичајено да капиталистичко друштво (и већину друштава у историји) деле на две класе: буржоазију и пролетаријат. То није нимало неразумно, напротив, сасвим је тачно, међутим, Лењин је већ упозоравао да унутар истих класа постоје различити друштвени слојеви о којима се мора водити рачуна. На пример, унутар буржоазије је средња и ситна буржоазија, посебно ова последња је та која највише оклева и граничи се са буржоазијом и пролетаријатом, играјући антимарксистичку улогу понекад опортунистички и други ултралевичари.
На исти начин, унутар радничке класе постоје два друштвена слоја који су историјски играли контрареволуционарну и антимарксистичку улогу. С једне стране, лумпенпролетаријат сачињен од најзаосталијих и најсиромашнијих слојева пролетаријата и, с друге стране, радничка аристократија састављена од најнапреднијих и најплеменитијих слојева радничке класе. И једно и друго је штетно за револуционарне раднике, али је Лењин истицао радничку аристократију у својим књигама Империјализам, горња фаза капитализма и Инфантилна болест левичарства. Данас је изузетно важно да се сетимо шта је Лењин писао о радничкој аристократији да бисмо данас могли да се упозоримо на ове контрареволуционарне елементе унутар радничке класе.