Комунистичкој партији САД

Драги другови,

Захваљујемо се на Вашем позиву да присуствујемо 30 конвенцији Комунистичке Партије САД. С обзиром да нисмо у могућности да присуствујемо Конвенцији, желимо Вам успешан рад и плодоносне резултате у остваривању задатака које ћете поставити.

Знамо да Комунистичка партија САД делује у водећој држави светског иперијалистичког поретка, па је ваша борба за остварење хуманијег и социјално праведнијег друштва од изузетног значаја за светски комунистички и раднички покрет, и коначну победу идеја за које се ми комунисти залажемо.

У име Комуниста Србије, Председник

Светозар Маркановић