КОМУНИЗАМ НИЈЕ ДОКТРИНА, ВЕЋ ПОКРЕТ

„Господин Хајнцен замишља да је комунизам доктрина која произилази из централног теоријског принципа и извлачи закључке из овога. Господин Хајнцен веома греши. Комунизам није доктрина, већ покрет; он не произилази из принципа, већ из чињеница.
Комунизам произилази из велике индустрије и последица које произилазе из ње, из успостављања светског тржишта, из његове одговарајуће ослобођене конкуренције, из све насилнијих и универзалнијих комерцијалних криза, које су већ постале пуноправне кризе светског тржишта, из стварања пролетаријата и концентрације капитала код појединаца. Комунизам произилази из класне борбе између пролетаријата и буржоазије.
Комунизам је, као теорија, теоријски израз положаја пролетаријата у овој борби и теоријска синтеза услова за ослобођење пролетаријата“.
(Ф. Енгелс, Комунисти и Карл Хајнцен, 1847)