ИЗАШЛА ЈЕ ИЗ ШТАМПЕ НОВА КЊИГА ПОД НАСЛОВОМ САЗРЕВАЊЕ

(Аутор књиге је Светозар Маркановић, Председник Партије Комунисти Србије).

Књига представља избор 45 од укупно 150 текстова објављених у електронским и штампаним медијима за последњих тридесетак година. Текстови су писани различитим поводима и у различита времена. Књига носи назив САЗРЕВАЊЕ, зато што се из свих 150 текстова које сам раније објавио, а нарочито из текстова које објављујем у овој књизи види мој напор да се пронађу прихватљиви одговори и политичке оцене које полазе од комунистичких идејних ставова, за дату историјску ситуацију кроз коју смо као друштво пролазили. То је једновремено била и нека врста мог сазревања као човека и комунисте. Главни циљ књиге је покушај да се допринесе тражењу одговора на два, по мом уверењу, најзначајнија питања:

1.Шта су биле кључне слабости и грешке КПЈ/СКЈ које су, поред осталих изузетно неповољних и унутрашњих околности, довеле до разбијања СКЈ и СФРЈ?

2.Шта треба да буду тежишни задаци комунистичко-радничке левице у Србији и на целом југословенском простору, у времену садашњем и у непосредној будућности?

Makan Knjiga

У обајављеним текстовима дато је обиље политичких ставова којима се покушава одговорити на предходна два питања.

Намера је да се путем организовања неколико промоција разговара о бројним питањима која су у књизи покренута.

Аутор