АЛБЕРТ АЈНШТАЈН У ОДБРАНУ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ЕКОНОМИЈЕ И ОБРАЗОВАЊА

„Уверен сам да постоји само један начин да се елиминишу тешка зла капитализма: успостављање социјалистичке привреде праћене образовним системом усмереним ка друштвеним циљевима.
У таквој економији средства за производњу су у власништву друштва и плански се користе. Планска привреда која прилагођава производњу потребама заједнице расподелила би посао који треба обавити на све оне који су способни за рад и гарантовала би егзистенцију сваком човеку, жени и детету. Образовање појединца, поред унапређења његових сопствених природних капацитета, настојало би да у њему развије осећај одговорности за своје сапутнике уместо величања моћи и успеха који се дешава у нашем данашњем друштву.”
(А. Ајнштајн, есеј “Зашто социјализам?”)