MАО ЦЕ ТУНГ О РЕВОЛУЦИЈИ

РЕВОЛУЦИЈА НИЈЕ НИ ГОЗБА, НИ КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО, НИ СЛИКАЊЕ , НИ ВЕЖЕЊЕ. ОНА СЕ НЕ МОЖЕ ИЗВОДИТИ ТАКО ЕЛЕГАНТНО, ТАКО ПОЛАГАНО И КУЛУТУРНО, ТАКО УМЕРЕНО, ДОБРОДУШНО, УЧТИВО, УЗДРЖЉИВО И ПОПУСТЉИВО. РЕВОЛУЦИЈА-ТО ЈЕ ПОБУНА, ТО ЈЕ НАСИЛНИ АКТ КОЈИМ ЈЕДНА КЛАСА СВРГАВА ДРУГУ.

МАО ЦЕ ТУНГ