ШТАМПАЛИ СМО КАЛЕНДАР ЗА ЈУБИЛАРНУ 2019.ГОДИНУ

Поводом 100.годишњице оснивања Социјалистичке радничке партије Југославије (Комуниста) одштампали смо календар поводом овог јубилеја.

Заинтересовани чланови и симпатизери могу преузети потребне количине календара у нашим просотријама понедељком, средом и петком у времену

од 10.00-13.00h.