НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДАТУМ У ИСТОРИЈИ ЧОВЕЧАНСТВА

На Свечаној седници Председништва, Комунисти Србије, поводом 101. годишњице од Велике Октобарске Социјалистичке Револуције евоцирали су успомене на дане који су значајно променили историју човечанства. Наиме, тада је по први пут укинута експлоатација човека по човеку, а држава је постала инструмент свих људи и служила је за задовољење опште-друштвених потреба.

И поред повољних услова за дизање револуције, Лењин је имао противнике у редовима мењшевика, социјалдемократа, Есера, и др. који су били пси чувари царизма. То је била најхуманија револуција у историји пошто тог дана није било људских жртава у Петрограду, те су чак и заробљене царске генерале пустили на слободу. Лењин је на овај начин постао симбол и узор свим револуционарним покретима у свету који су се борили за праведније друштвене односе и укидање експлоатације.

Комунисти Србије ће се увек придржавати Лењиновог принципа да је Оружана револуција једини начин срвгавања капитализма и увођење нових социјалистичких друштвених односа.

Комунисти Србије.