КОМУНИСТИ СРБИЈЕ НЕЋЕ УЧЕСТВОВАТИ НА ИЗБОРИМА

 

Централни комитет партије Комунисти Србије је на својој седници одржаној 08. марта 2020. године у Београду донео одлуку да наша партија не учествује на покрајинским и републичким изборима расписаним за април 2020. године. Оваква одлука мотивисана је чињеницом да је у Србији на снази дискриминаторски изборни закон, који онемогућава комунистичке и радничке партије, које се финансирају искључиво од чланарина и донација својих чланова и симпатизера, да испуне услове који су им наметнути. Поред финасијског дела, велики проблем представља и овера потписа од стране нотара, јер ми нисмо у могућности да пред канцеларију одређеног нотара доведемо све запослене у неком јавном предузећу, органу локалне самоуправе или државне управе. Тако нешто је резервисано за партије на власти. Ми морамо да обезбедимо да у тачно одређено време, дођу сви наши чланови и симпатизери, што је готово немогуће. Док се овако неправедни закони не измене и не дозволи партијама које заступају радни народ да и оне равноправно учествују у изборној трци, став Комуниста Србије по овом питању биће непромењен.

Када су у питању локални избори, Централни комитет је донео одлуку да партијска руководства на локалном нивоу, у зависности од ситуације у својој средини, донесу одлуку о учешћу на изборима,самостално или у коалицији са идеолошки блиским организацијама у складу са програмом и статутом наше партије.